Start Kunder Internationellt

Internationellt

Sverige är ett föregångsland inom fiberteknik och den know-how och de beprövade metoder som Xtranet har inom design, projektledning, installation och underhåll efterfrågas starkt på den internationella marknaden. Vår affärsmodell är direkt tillämplig i alla miljöer. Bland annat har vi genomfört ett framgångsrikt projekt i Egypten, som underleverantör till Ericsson.

Planering för fortsatt internationalisering av verksamheten pågår, och vi kommer löpande att presentera ytterligare internationella projekt.

Uppdaterad: ( 2013-03-12 )