Rapporter

 

get_adobe_reader2015

small_pdf_icon Delårsrapport Q3 2015

small_pdf_icon Delårsrapport Q2 2015

small_pdf_icon Delårsrapport Q1 2015

2014


small_pdf_icon
Årsredovisning 2014

small_pdf_icon Bokslutskommuniké januari-december 2014

small_pdf_icon Delårsrapport januari-september 2014

small_pdf_icon Delårsrapport januari-juni 2014

small_pdf_icon Kvartalsrapport Q1 2014

2013

small_pdf_icon Årsredovisning 2013

small_pdf_icon Bokslutskommuniké 2013

small_pdf_icon Kvartalsrapport Q3 2013

small_pdf_icon Kvartalsrapport Q2 2013

small_pdf_icon Kvartalsrapport Q1 2013

2012

small_pdf_icon Årsredovisning 2012

small_pdf_icon Bokslutskommuniké 2012

small_pdf_icon Kvartalsrapport Q3 2012

small_pdf_icon Kvartalsrapport Q2 2012

small_pdf_icon Kvartalsrapport Q1 2012

2011

small_pdf_icon Årsredovisning 2011

small_pdf_icon Bokslutskommuniké 2011

small_pdf_icon Kvartalsrapport Q3 2011

small_pdf_icon Kvartalsrapport Q2 2011

small_pdf_icon Kvartalsrapport Q1 2011

2010

small_pdf_icon Årsredovisning 2010

small_pdf_icon Bokslutskommuniké 2010

small_pdf_icon Kvartalsrapport Q3 2010

small_pdf_icon Kvartalsrapport Q2 2010

small_pdf_icon Kvartalsrapport Q1 2010

2009

small_pdf_icon Årsredovisning 2009

small_pdf_icon Bokslutskommuniké 2009

small_pdf_icon Kvartalsrapport Q3 2009

small_pdf_icon Kvartalsrapport Q2 2009

small_pdf_icon Kvartalsrapport Q1 2009

2008

small_pdf_icon Årsredovisning 2008

small_pdf_icon Bokslutskommuniké 2008

small_pdf_icon Kvartalsrapport Q3 2008

small_pdf_icon Kvartalsrapport Q2 2008

small_pdf_icon Kvartalsrapport Q1 2008

 

2007

small_pdf_icon Årsredovisning för Xtracom bokslutsåret 2007

small_pdf_icon Styrelsens yttrande

small_pdf_icon Styrelsens förslag till beslut vid årstämma

small_pdf_icon Bolagsordning

small_pdf_icon Anslutningsmemorandum Xtracom Consulting Group AB (publ)

small_pdf_icon Bokslutskommunike 2007

small_pdf_icon Kvartalsrapport för Xtracom kvartal 3 2007

small_pdf_icon Kvartalsrapport för Xtracom kvartal 2 2007

small_pdf_icon Kvartalsrapport för Xtracom kvartal 1 2007

 

2006

small_pdf_icon Årsredovisning för Xtracom bokslutsåret 2006

small_pdf_icon Förslag bemyndigande

small_pdf_icon Förslag teckningsoptioner

small_pdf_icon Förslag ändring bolagsordning

small_pdf_icon Bokslutskommunike för 2006

small_pdf_icon Kvartalsrapport för Xtracom kvartal 3 2006

small_pdf_icon Kvartalsrapport för Xtracom kvartal 2 2006

small_pdf_icon Kvartalsrapport för Xtracom kvartal 1 2006

 

2005

small_pdf_icon Bokslutskommunike för 2005

small_pdf_icon Årsredovisning för Xtracom bokslutsåret 2005

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppdaterad: ( 2015-11-16 )