Start Investor relations

Investor relations

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) har organisationsnummer 556634-1300.

All verksamhet i Xtranetkoncernen bedrivs under varumärket "Xtranet" där det noterade bolaget är moderbolag. Dotterbolagen PowerOptic Network Sweden AB och TeleDataFiber Installation Vara AB ägs till 100 procent av moderbolaget. Ingen särredovisning av juridiska enheter sker då verksamheterna är till fullo integrerade.

 

 

Uppdaterad: ( 2015-10-22 )