Start Investor relations

Investor relations

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) har organisationsnummer 556634-1300.
Bolaget hette tidigare Xtracom AB (publ). Bolagsstämman den 21 april 2008
beslöt att dela ut den lönsamma konsultverksamheten till aktieägarna för att på så
sätt renodla den kvarvarande verksamheten. Det utdelade bolaget noteras separat
på aktietorget under namnet Xtracom Consulting Group AB (publ). Handeln i aktien
började i maj 2008.

All verksamhet i Xtranetkoncernen bedrivs numera under varumärket "Xtranet" där det
noterade bolaget är moderbolag. Dotterbolagen Xtranet i Stockholm AB och Xtranet
Installation i Stockholm AB ägs till 100 procent av moderbolaget. Ingen särredovisning
av juridiska enheter sker då verksamheterna är till fullo integrerade.Finansiell information från beQuoted finns på länken nedan:

bequoted_logo

 

Uppdaterad: ( 2012-11-06 )