Verksamhetsområden

Pågående projekt


Kungälvs energi
jan 2016

Xtranet installerar villor samt områdesnät. Löpande avrop från ramavtal under kvartal 1 och 2 2016 skall cirka 400 villor anslutas.


Solna Stad
nov 2015

Xtranet installerar höghastighetsnät för internet och telefoni till samtliga förskolor i Solna Stad. Arbetet påbörjades i november 2015 och beräknas vara klart i april 2016. Arbetet omfattar cirka 2000 uttag.


Mark Bostäder
oct 2015

Xtranet installerar fastighets- och lägenhetsnät. Arbetet påbörjades under hösten 2015 och beräknas vara klart i slutet av februari 2016.