Start Pågående projekt

Pågående projekt

Alingsåshem
Xtranet installerar fastighets- och lägenhetsnät samt nya
passersystem. Entreprenaden är indelad i etapper där den
första omfattar 300 hushåll. Arbetet påbörjades under hösten
2012 och beräknas vara klart i slutet av februari 2013.
Nästa etapp omfattar ca 1 100 hushåll och kommer att utföras
under 2013.

Uddevallahem
Xtranet förser Uddevallahems bostadsbestånd, totalt ca 4 500
hushåll och lokaler, med fiberoptiskt bredbandsnät. Arbetet
påbörjades under andra kvartalet 2012 och beräknas pågå till
sommaren 2013. Entreprenaden omfattar även förläggning av
områdesnät, byggnation av nodrum samt installation av
fastighets- och lägenhetsnät.

AB Bostäder i Borås
Sju bostadsområden i Borås med totalt ca 5 000 hushåll och lokaler
förses med fiberoptiska bredbandsnät. Arbetet påbörjades under
första kvartalet 2012 och beräknas slutföras under sommaren 2013.
Entreprenaden omfattar även förläggning av områdesnät,
byggnation av nodrum samt installation av fastighets- och lägenhetsnät.

Göteborgs allmännyttiga bostadsbolag
Entreprenaden som innefattar byggnation av fastighets- och
lägenhetsnät i centrala Göteborg för Bostads AB Poseidon,
Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag, Familjebostäder i Göteborg AB
och Förvaltnings AB Göteborgslokaler påbörjades i juni 2011.
Xtranet ansvarar för tre etapper, varav två är slutförda. Totalt
omfattar entreprenaden ca 19 000 hushåll.

Stockholmshem
Xtranet har i uppdrag att utföra löpande service och underhåll
av Stockholmshems bredbandsnät.

Referensuppdrag

Gislavedshus
Utbyggnad av bredbandsnät till Gislavedshus bestånd.

Eslövsbostäder
Utbyggnad av bredbandsnät till Eslövsbostäder

Familjebostäder Etapp I
Utbyggnad av FTTH nät för Familjebostäder i Norra Stockholm.

Ericsson
Områdesnät och fastighetsnät i Port Galibh, Egypten.

HNAB
Områdesnät och fastighetsnät för Hyresbostäder i Norrköping i
bostadsområdet Ljura.

Bjuvbostäder
Fastighetsnät för Bjuvbostäder.

Telge
Fibertekniska arbeten i områdesnät.

VÖKBY
Fibertekniska arbeten med ortssammanbindande nät för kommunerna
Vadstena, Ödeshög, Kinda, Boxholm och Ydre.

Svenska Bostäder
Första stora FTTH utbyggnaden i Sverige, Vällingby

Stena Fastigheter
Fastighetsnät för beståndet i Fisksätra, Stockholm

ComHem
Uppgradering av ComHems kabel-TV nät för bredband.

UPC
Löpande utbyggnad av fastighetsnät.

Uppdaterad: ( 2013-01-10 )