Start Clients

Kunder

There are no translations available.
Alingsåshem
Utbyggnad av fastighets- och lägenhetsnät samt nya
passersystem.

Uddevallahem
4 500 hushåll och lokaler förses med fiberoptiskt bredbandsnät.
Entreprenaden omfattar även förläggning av områdesnät,
byggnation av nodrum samt  installation av fastighets- och
lägenhetsnät.

AB Bostäder i Borås
Sju bostadsområden i Borås med totalt ca 5 000 hushåll och lokaler
förses med fiberoptiska bredbandsnät. Entreprenaden omfattar
dessutom förläggning av områdesnät, byggnation av nodrum samt
installation av fastighets- och lägenhetsnät.

Göteborgs allmännyttiga bostadsbolag
Byggnation av fastighets- och lägenhetsnät i centrala Göteborg för
Bostads AB Poseidon, Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag,
Familjebostäder i Göteborg AB och Förvaltnings AB Göteborgslokaler.
Totalt omfattar entreprenaden ca 19 000 hushåll.

Familjebostäder
Xtranet genomför utbyggnad av fibernät (FTTH) till Familjebostäders
bestånd i Stockholm.

Gislavedshus
Utbyggnad av bredbandsnät för allmännyttan i Gislaved. Totalt förses ca
2 500 lägenheter med bredband.

Eslövsbostäder
Utbyggnad av bredband till ca 1 600 lägenheter i Eslöv med omnejd.

STOKAB
På uppdrag av Netel (PEAB) geneomför Xtranet en omfattande uppgradering av
STOKABs nät i Stockholm. Arbetet påbörjades under våren 2008 och beräknas
pågå under tre år.

TelgeBostäder
Hela Södertäljes bestånd av allmännyttiga bostäder förses med fibernät. Xtranet
har tillhandahållit projektledning och samordning för Etapp I i utbyggnaden.Mörbybacken
Xtranet ansvarade för projektledning vid utbyggnad av bredbandsnät till ca 450
lägenheter i Mörbybacken utanför Stockholm. Uppdragsgivare är SkyCom AB.TelgeNät
TelgeNät genomför en omfattande utbyggnad av stadsnätet i Södertälje. Xtranet
genomför fibertekniska arbeten samt dokumentation i samband med detta.Bjuvbostäder
Hela allmännyttan i Bjuv förses med bredbandsnät, totalt ca 1 000 lägenheter.
Xtranet ansvarar för installation och dokumentation av fastighetsnäten.
Uppdraget genomförs i samarbetet med Netel AB.Ljura-Norrköping
Xtranet ansvarar för totalentreprenad av utbyggnaden av bredbandsnät till ca 1 300
lägenheter i bostadsområdet Ljura ägt av HNAB. Uppdraget omfattar projektering
och utförande av områdesnät samt fastighetsnät. Uppdragsgivare är Tele2.

Gästabudsstaden
Xtranet har fått i uppdrag att förse sommarstugeområdet Linudden utanför Nyköping
med fiberoptiskt nätverk.

 

Last Updated ( Wednesday, 09 January 2013 18:14 )