Start Vad vi gör

Projektledning, design, installation och underhåll av fiberoptiska nätverkXtranet Gruppen AB är en av Sveriges få totalleverantörer inom nätimplemetering. Affärsidén är att kunna bistå våra kunder med ett heltäckande koncept inom design,  leverans och drift av kommunikationsnät. Vare sig kunden väljer hela eller delar av vår lösning ska kvaliteten alltid vara perfekt.

Uppdaterad: ( 2013-03-12 )